مراحل ثبت نام

تا پايان مراحل زير و دريافت كد رهگيري، لطفا از بستن مرورگر خودداري نماييد


مرحله اول: ورود كد ملي
مرحله دوم: ورود و تاييد اطلاعات
مرحله سوم: انتخاب گروه ثبت نامي، كارگاه ها و محصولات
مرحله چهارم: پرداخت و تكميل ثبت نام
مرحله پنچم: دريافت كد رهگيري و پايان ثبت نام

با سلام


سامانه ثبت نام تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد